דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת מחלקת נוער חינוך חיצוני 29/06/2022 21/07/2022
סייע ים/ות לתלמידים בחינוך משולב לבי"ס חינוך חיצוני 29/06/2022 31/07/2022
רכז/ת תחום אנרגיה מתחדשת הנדסה חיצוני 14/06/2022 05/07/2022
רכז/ת פרויקטים וקולות קוראים אסטרטגיה חיצוני 14/06/2022 05/07/2022

עבור לארכיון דרושים