פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז 15/2022 - ביצוע עב' תכנון, אספקה, הקמה והפעלה ותחזוקה של מתקנים סולארים במט"ש חולית