דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 01/2022 תכנון הספקה הקמה והפעלת מערכת סולארית במט"ש חולית