פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 19/2021 אספקת מיגוניות לישובי המועצה