דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' פתיחת מעטפה מספר 1 מכרז פומבי 13/2021 לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה