פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 15/2021 תכנון ביצוע כיתת לימוד יבילה בנווה