פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 23/2021 - תשתיות ל 54 יחידות ברעים