פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי מס' 11/2021 לקבלת שירותי ריסוק גזם גנני ביישובי המועצה