פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 6/2021 - הקמת שלושה מממים ביישובים שדה ניצן, תלמי אליהו וצוחר