פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 5/2021 - הקמה והרצה של מאגר קולחין למט"ש חולית