דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 3/2021 ביצוע שירותי מדידה לצרכי ארנונה