דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 1/2021 - אספקת דלק ואחזקת תחנת הדלק במועצה