הודעת מועצה אזורית אשכול - פינוי פחים

 

נעים מאוד: זכיין חדש לפינוי הפסולת באשכול