לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/06/2022

עבור לארכיון המכרזים