'מגן וחץ' - סיכום פגישה עם מפקד אוגדת עזה תא"ל אבי רוזנפלד