הצטרפות השלטון המקומי והאזורי לשביתה במשק


הודעת מועצה אזורית אשכול
27.3.23 | 13:00

הנהלות השלטון המקומי והאזורי החליטו בדיון חירום היום על הצטרפות לשביתה במשק עליה הכריזה ההסתדרות. 

ראשי הרשויות קוראים יחד לעצור את החקיקה לאלתר, לבטל את פיטורי שר הביטחון, לחשב מסלול מחדש ולהגיע להידברות שתביא להסכמה רחבה. 

שמירה על אחדות עם ישראל ובטחון מדינת ישראל הם הדבר החשוב ביותר.

לפיכך:

- היום לא תתקיים קבלת קהל ולא ינתן מענה טלפוני במשרדי המועצה. פעילות חינוך, חוגים ותרבות ימשכו היום כרגיל. 

- ככל שהשביתה תימשך גם מחר, יושבתו גם הקייטנות המופעלות ע"י הרשות. עדכון יצא בערב
 
- בכל מקרה של המשך השביתה, מוקד המועצה ומרכז החוסן יפעלו כרגיל