קול קורא יזמות עסקית יוצא לדרך


בעלי ובעלות עסק, תיירנים ותיירניות, יזמים ויזמיות,
שימו לב טוב טוב!!
בהמשך לקול קורא של חטיבת ההתיישבות שהופץ השבוע (מטה), נקיים עבורכם מפגש בזום.
נציג החטיבה להתיישבות יציג ויסביר את הקול קורא ויענה על שאלות שלכם.
בנוסף, יינתנו דגשים חשובים לתכנית העסקית הדרושה להגשה ע"י יועצת עסקית מוסמכת מטעם מעוף.

יום שלישי 21.3 בשעה 13:00
קישור לזום ישלח סמוך למועד
הרשמה בקישור:https://forms.gle/7zmqZbZKb63MwdKx6

 

בעלי ובעלות עסק, תיירנים ותיירניות, יזמים ויזמיות,
שימו לב טוב טוב!! 

ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות מודיעה על האפשרות לקבל תמיכות לפעילויות  בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, במטרה לסייע בפיזור האוכלוסייה אל המרחב הכפרי, להוביל צמיחה דמוגרפית של הישובים והאזורים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית, לסייע לביסוסם החברתי והקהילתי, ועל ידי כך ליצור איתנות כלכלית וחברתית.
קישור לאתר עם הנוהל וכל הנספחים הנדרשים:
http://www.hityashvut.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d/
 
התמיכה תינתן לפעולות בתחום היזמות העסקית כהגדרתן בנוהל, הכוללות תמיכה בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בהתיישבות הכפרית, בתחומי התעסוקה הבאים: תיירות, לרבות תיירות כפרית וחקלאית; מסחר; מלאכה; תעשייה; שירותים ועסקים קטנים אחרים.

מדובר על מיזם בר מימוש בטווח הקצר (במהלך 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה)

שימו לב כי נדרש מהיזם השקעה של הון עצמי מינימאלי בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.

שיעור התמיכה של החטיבה במיזם לפי הנוהל לא יעלה על 50% מסך העלויות המאושרות לבקשה או על סך של 150,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

הגשת הבקשה עד לתאריך 4.5.23 בשעה 14:00.

 לכל שאלה בנושא - ניתן להתייעץ עם אשת הקשר של החטיבה להתיישבות במרחב דרום:
שגית מור יוסף SagitMo@wzo.org.il

בהצלחה!!