עיצומי הסתדרות המורים - שעות הסעות מעודכנות למוסדות החינוך יום ג׳ 21.06.22


שעות הסעות מעודכנות ליום 21.6.22 

קריית חינוך יסודי
עין הבשור 9:30
צוחר ג'+ עמיעוז 9:35
אוהד 9:25
שדה ניצן 9:20
בארי 9:30
רעים 9:35
מגן 9:45
אורים 9:35
צוחר+ תלמי אליהו 9:20
דקל 9:20
גבולות+ עין הבשור(רימון) 9:20
יתד 9:25
ישע 9:35
ניר יצחק 9:30
נירים 9:45
פריגן 9:25
יבול 9:25
מבטחים 9:30
שדי אברהם 9:30
תלמי יוסף 9:25
גבולות 9:30
ניר עוז 9:40
כיסופים 9:40
עין השלושה 9:45
כרם שלום,סופה,חולית 9:15
נירים 9:45
אבשלום 9:30
צאלים 9:30
יתד הרחבה 9:30

נועם נצרים
שלומית 7:40
נווה 7:45
צוחר,כרם שלום,יתד 7:10