עיצומי הסתדרות המורים - שעות הסעות מעודכנות למוסדות החינוך יום א' 19.6.22


הסעות קריית חינוך יסודי

עין הבשור 9:25
צוחר ג'+ עמיעוז 9:20
אוהד 9:15
שדה ניצן 9:15
בארי 9:25
רעים 9:30
מגן 9:45
אורים 9:30
עין השלושה 9:45
צוחר+ תלמי אליהו 9:15
דקל 9:15
גבולות+ עין הבשור(רימון) 9:15
ישע 9:20
יתד 9:20
כרם שלום,סופה,חולית 9:15
ניר יצחק 9:25
נירים 9:45
פריגן 9:20
אבשלום 9:30
יבול 9:20 
מבטחים 9:25
שדי אברהם 9:25
תלמי יוסף 9:15
גבולות 9:25
צאלים 9:25
ניר עוז 9:40
יתד הרחבה 9:30
כיסופים 9:35

הסעות נועם נצרים

שלומית 9:45
נווה 9:45
צוחר+ כרם שלום+ יתד 9:20

הסעות נופי הבשור 

דקל 10:05
שדי אברהם 10:05
עין הבשור 10:00
בארי 10:10
כיסופים+ עין השלושה+ ניר עוז 10:05
גבולות+ עין הבשור 10:05
רעים 10:05
צוחר א',ב',ג' 10:05
פריגן 10:10
יתד 10:10
אורים 10:05
אבשלום 10:10
מבטחים 10:05
שדה ניצן 10:10
נירים+ ניר עוז 10:05
תלמי אליהו+ עמיעוז 10:05
ישע 10:05
צאלים 10:10
אוהד 10:05
יבול 10:10
ניר יצחק 10:05
כרם שלום,סופה,חולית 10:05
תלמי יוסף 10:10