מטה ההסברה למאבק בנגיף הקורונה | עדכון הנחיות החל ממחר, יום חמישי 27.1.22


מחר, יום ה׳ 27.1.2022, תיכנס לתוקף מדיניות הבדיקות החדשה במערכת החינוך. כל התלמידים יחוייבו לבצע שתי בדיקות אנטיגן בשבוע - בימים ראשון ורביעי 

להלן פרטי המתווה -

  • תלמידים בכל מערכת החינוך יידרשו לבצע שתי בדיקות אנטיגן בשבוע - בימים ראשון ורביעי, לפני ההגעה ליום הלימודים. 
  • לאחר ביצוע הבדיקה, נדרש התלמיד או אחד מהוריו  לדווח על כך בפורטל משרד החינוך הצהרת בדיקת אנטיגן (education.gov.il)
  • תלמיד שתוצאת הבדיקה הביתית שלו שלילית: יגיע למוסד החינוכי לשגרת לימודים.
  • תלמיד שתוצאת הבדיקה הביתית שלו חיובית: לא יגיע ללימודים וייגש להיבדק בתחנת בדיקה מפוקחת. אם תוצאת הבדיקה המפוקחת שלילית - התלמיד ישוב למוסד החינוכי לשגרת לימודים. אם תוצאת הבדיקה המפוקחת חיובית - התלמיד יבצע חמישה ימי בידוד מלאים עד להחלמה (בכפוף לבדיקות ביתיות בימים 4 ו-5 ולתוצאה שלילית בשתיהן).
  • תלמיד לא מחוסן שלא ייבדק בימים ראשון ורביעי, וימלא בהתאם את הנתונים בפורטל משרד החינוך, יידרש להיכנס לבידוד מלא (5 ימים מלאים) במקרה שיתגלה תלמיד מאומת בכיתתו.
  • יודגש: תלמיד עם תסמינים נדרש שלא להגיע ללימודים עד חלוף התסמינים - מי שחולה נשאר בבית.
  • במקרה של חשיפה ישירה וקרובה למאומת (בכיתה, בבית או בשעות אחר הצהריים) - מומלץ להיבדק מדי יום, בחמשת הימים שממועד החשיפה.
  • תלמיד שנמצא בסיכון גבוה לתחלואה קשה בשל מחלת רקע או שאחד מבני משפחתו הגרעינית מצוי בקבוצת סיכון - יורשה לא להגיע ללימודים בחודש הקרוב.
  •  מחר, יום ה׳ 27.1.2022, נדרשים כל תלמידי ישראל לבצע באופן חד פעמי בדיקה ביתית לפני ההגעה ללימודים. 

המתווה החדש יוחל על תלמידים בכל הגילים (עד 18) במוסדות החינוך הבאים:

• גני הילדים לרבות פעוטונים
• בתי ספר יסודיים 
• חטיבות הביניים והתיכונים 
• ישיבות 
• פנימיות

*מחלימים מקורונה שטרם חלפו 60 יום מהחלמתם נכון להיום,  אינם מתבקשים לבצע בדיקות או להיכנס לבידוד, אף אם נחשפו לחולה מאומת