קול קורא לעסקים במועצה אזורית אשכול


מועצה אזורית אשכול מזמינה את העסקים והספקים באשכול מקטן עד גדול להירשם כספק/עסק במאגר המועצה.

רישום במאגר יאפשר למחלקות המועצה השונות בכלל ולאגף הרכש והמכרזים בפרט לפנות ישירות לספקים כל זאת במטרה לקדם את עסקי אשכול ולעודד רכישות מקומיות.

רישום יעשה באמצעות טופס מקוון:

לאחר עדכון המאגר הוא יפורסם באתר המועצה.

ספר/ מאגר  יועצים ומתכננים

ע"פ תקנה 3(8 )לתקנות העיריות (מכרזים) קובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון" מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ , אומן, ועבודות כיוצא באלה", רישום למאגר זה יאפשר למחלקות המועצה לפנות לעסקים לקבל הצעות מחיר .

 ניתן לבחור תחום בהרשמה באתר בכתובת :

https://eshkol.info/search/?q=%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D

ספר /מאגר ספקים 

נוהל רכש במועצה ונוהל מכרז זוטא מחייבים פניה לעסקים/ספקים על פי מאגר זה על מנת לאפשר לכל המחלקות במועצה לפנות לעסקים באזור, על העסקים להרשם למאגר זה .

הינכם  מוזמנים להיכנס לאתר ולבצע את הליך הרישום .

בכתובת :https://eshkol.info/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7AA-

 

חטינה אירית

מנהלת אגף רכש ומכרזים