סוג הציוד המושאל (חובה) שדה חובה

הצהרות:
  • ידוע לי שהציוד הוא רכוש מועצה אזורית אשכול, ונמסר לי בהשאלה לצורך ביצוע תפקידי בלבד.
  • אני מתחייב כי המחשב ישמש אותי לצרכי עבודה בלבד, ולא יעשה בו שום שימוש חורג ו/או לא חוקי.
  • כל הציוד יוחזר בשלמותו למועצה מיד עם סיום תפקידי במועצה או העברתי לתפקיד שאינו מצריך ציוד מסוג זה.
Browser not supported