סמל מוסד: 615146

 

מנהל המוסד: הרב נריה צור- 0776146564,  0546400483, ner.tsur@gmail.com

מנהלן: הרב דורון ותקין- 0776146562, 0546702180, vatkind@gmail.com 

יועצת: מוריה וולק- 0776146566, morivolk1@gmail.com 

מזכירה: 0776146571, 0776146572, פקס: 0775565048, מייל: ttnave@gmail.com

 

אביטל שינדלר

מזכירת ת"ת נווה

077-6146571

077-6146572