הפדרציה היהודית בצפון מזרח ניו יורק היא ארגון התנדבותי ללא מטרות רווח, שמטרתו לתת מענה לצרכי הקהילה היהודית בפעילויות משותפות וגיוס כספים. בארגון פעילים אלפי מתנדבים והוא משלב אלמנטים שונים בקהילה לתוך ישות יהודית חזקה ומלוכדת.

Jewish Federation of Northeastern New York is a voluntary, not-for-profit association of contributors, organizations, synagogues, and agencies. It serves the needs of the Jewish community, locally, nationally, and overseas, through cooperative action and coordinated fundraising. It blends varying elements in the community into a strong and cohesive Jewish entity. Part of Federation’s strength derives from the differing viewpoints that are represented and expressed among the thousands of people who participate.