בשיתוף אגף הנדסה, ביצענו מיפוי של כלל שטחי המסחר, תעשייה, תעסוקה מלאכה ושאר השימושים שהם לא שטחים חקלאיים בכל יישובי המועצה והשלב הבא להבין סטטוס של מה בפועל מפותח/בנוי/ פנוי וכו.
מטרת המיפוי הוא לחבר בין יזמים לבין היישובים ולייצר מאגר מידע כולל. מאגר מידע זה יאפשר לנו לעבוד עם היישובים השונים שירצו בכך ולהוות גורם מקשר בין עסקים מקומיים וחיצוניים לבין היישובים.

לעיון במיפוי שנעשה לחצו כאן