עדכון אחרון: 12/3/2021 צמבו"ז באשכול

 

 

 

 

הרחבת חוק הפקדוןa3_קישורים.pdf

22/7/2021- קבלת חיובי ארנונה במייל

כחלק ממאמצי המועצה להפוך ירוקה ומקיימת יותר, השקנו שירות חדש לקבלת תלושי הארנונה במייל במקום בדואר.
שירות זה יאפשר חיסכון של אלפי דפים ומעטפות נייר בכל חודש.
לנוחיות התושבים, מצ"ב קישור לטופס מקוון קצר ופשוט להרשמה לשירות: https://eshkol.info/490/