תיקון 22 לחוק רישוי עסקים (תשכ"ח 1968) קובע כי לא יינתן ולא יחודש רישיון עסק או היתר זמני אם לא יוסדרו בבית העסק סידורי הנגישות המתאימים. על המועצה כרשות רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים, מוטלת החובה לודא כי העסקים הפועלים בתחומה עומדים בדרישות החוק.

 
סידורי הנגישות במסגרת הליך הרישוי החלים על העסקים:
  • מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון חנות או מסעדה).
  • במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות. כמו כן יש הנחיות לבעלי העסקים כמעסיקים על מנת לאפשר עבודה לעובדים הנדרשים להנגשה.

 

קימת אבחנה בין עסק לעסק קטן:
  • הגשת סקר ותכנית נגישות חתומים ומאושרים ע"י מורשה נגישות שישכר מטעמך, תוך 30 יום מקבלת אגרת זו למחלקת רישוי עסקים, שם ייבחנו ויאושרו על ידי מורשת הנגישות של המועצה.
  • עבור 'עסק קטן' קיים הליך לקיצור הבדיקה. לכך יש לשלוח מייל לכתובת einat@erc.org.il  עם הפרטים: שם העסק, שם בעל העסק, מספר עוסק מורשה או ח.פ., כתובת מלאה ומספר טלפון ליצירת קשר.

חשוב: ע"פ החוק 'עסק קטן' הינו עסק ששטחו עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם עד 25 מ"ר.

  • במקרים בהם יש תנאים מיוחדים תבחן התאמה ע"פ הכללים שנקבעו בחוק.

 

מענה לשאלות, עזרה ויעוץ:

ניתן ליצור קשר עם מזכירת מחלקת רישוי עסקים בטלפון 08-9929115/626 בשעות העבודה או באמצעות המיילeinat@erc.org.il  ולהשאיר פרטים