מסגרות חינוכיות

 

גיל לידה עד 3
באחריות האגף לשירותים חברתיים (לחץ לפרטים נוספים)
 

 

גיל רך (3-6)

בתחומי המועצה מופעל כיום גן טיפולי לפעוטות מגיל 3 עם עיכוב שפתי התפתחותי.
הגן ממוקם במושב עין הבשור.

 

בית הספר היסודי

בימים אלו מתגבשת תוכנית להפעלת כיתת שילוב (לקויות תקשורת) באחד מבתי הספר החדשים שבקמפוס החינוכי.
כיום, לומדים ילדי המועצה במסגרות חינוכיות מותאמות מחוץ לתחומי המועצה והם זכאים להסעות מביתם למסגרת החינוכית ובחזרה.

 

חטיבת הביניים ועל-יסודי (תיכון)

בתיכון "נופי הבשור" קיימות כיתות חינוך מיוחד.
בכל שכבה יש כיתה אחת או שתיים, שהינה כיתה המיועדת לילדים עם מוגבלות מסוג:
לקויות למידה, לקויות שפתיות, בעיות רגשיות או התנהגותיות, הפרעות תקשורת.
בכיתה לומדים עד 13 תלמידים ומלווה אותם מחנכת וסייעת הוראה.

 

הסעות בחינוך המיוחד

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת זכאות ואיפיון משולבת.
לאחר הדיון בוועדה מועברת הודעה על הזכאות להורים ולמחלקת התחבורה.

מחלקת התחבורה אחראית על שיבוץ התלמידים בהסעות וכן על תכנון מסלולי הנסיעה ותחנות האיסוף מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה בהתאם לצרכיהם ובכל מקרה, בכל הסעה של החינוך המיוחד יש נוכחות של מלווה הסעה.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי מחלקת התחבורה וחינוך מיוחד.

לתשומת ליבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים 
עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם.

 

זכאות למלווה אישי (סייעת בריאות)

תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

לקריאה נוספת - חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)". https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/support/health-coping/medical-assistants

קריטריונים לקבלת הסיוע:

 1. תלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה.
 2. תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית:
 • מתן חמצן.
 • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום.
 • צנתור שלפוחית השתן.
 • הזנה דרך זונדה/ גסטרוסטום.
 • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.

הזכאות תישקל תוך התייחסות לגיל התלמיד ולדרישה לעצמאותו בטיפול.

 1. תלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי, בגין המצבים שלהלן:
 • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד, ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית פעילה המצריכה טיפול מניעתי קבוע ו/או קיים תיעוד ברור של תגובה אנפילקטית בעבר שכללה ירידת לחץ דם ומעורבות מסוכנת של דרכי הנשימה.
 • אפילפסיה כללית לא מאוזנת (יותר מ-2 התקפים בחודש), הדורשת השגחה למניעת נפילה במצבים של אפילפסיה כללית (GTC) ואפילפסיה מיוקלונית.
 • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
 • סכנת חיים מיידית מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.

הזכאות תישקל בכפוף לחוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד').

הגשת הבקשה:

את טופס הבקשה לסייעת בריאות יש להגיש לממונה בגני הילדים או לממונה בבתי הספר, כמפורט מטה, ממועד הרישום לגן הילדים או לבית הספר ועד סוף מאי לאותה שנה. את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

יש לצרף לבקשה:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מחודש ינואר 2021 ואילך, מרופא מומחה שאינו רופא משפחה (אלרגולוג מומחה), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • חוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פולשני.
 • עם קבלת האישור הרופאי מהוועדה, יישלח מייל להורים עם פרטי ההחלטה של הוועדה.

העסקה והכשרה

במידה שמשרד החינוך אישר את הבקשה, הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה האישי, וזה יועסק על ידה בכפוף ל:

1. חתימת הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד על אישור הדרכת מלווה אישי לתלמיד (נספח 1 לחוזר מנכ"ל).

2. חתימת ההורים על טופס הסכמת הורה/אפוטרופוס להעסקת מלווה אישי לתלמיד (נספח 2 לחוזר מנכ"ל).

לידיעתכם, קיים איסור על העסקת הורה או קרוב משפחה כמלווה אישי.

ערעור על החלטת הועדה:

הוועדה דנה בכל בקשה לגופה, על פי הקריטריונים המוזכרים לעיל, ובמידת הצורך מתייעצת עם הגורם הרפואי המקצועי המטפל.
היקף הסיוע שהוועדה קובעת הוא לתלמיד, והחלטתה תימסר להורים באמצעות הגורמים האחראים והמורשים לכך ברשות המקומית.

שימו לב: באחריות ההורים לעדכן את האחראיות מטעם המועצה (בפרטי הקשר המופיעים מטה) על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד/ה או על שינוי המסגרת החינוכית באמצעות מסמכים מתאימים (חוות דעת רפואית או שינוי שיבוץ).

למען הסר ספק, להלן מצבים שאינם מזכים בסיוע:

• קושי או מוגבלות בפעולות שגרה יום יומיות - ADL (activity of daily living)-
כגון: הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי.

• מצבים רפואיים שאינם דורשים התערבות פולשנית ואינם מהווים סכנת חיים מיידית,
לדוגמה: אי שליטה על סוגרים, אסטמה , ציסטיק פיברוזיס CF, צליאק, ליווי אחרי ניתוחים, מחלה ממארת.

 

קציני הביקור הסדיר (קב"סים)

הגדרת התפקיד-  טיפול בילדים ובני נוער בגילאי 3 – 18 שאינם מבקרים באופן סדיר במסגרות הלימוד.
במסגרת תפקידם מגיעים ומבקרים הקב"סים בגנים וכל בתי-הספר באשכול.

תחומי הפעילות- הקב"סים מעורבים בהפעלת תוכניות מניעה, הפעלת חונכים ותגבור לימודי, השתתפות בוועדות זכאות איפיון, וועדות תכנון טיפול עם אגף השירותים החברתיים ובמקרה הצורך הפעלת חוק לימוד חובה.

צוות הקב"סיות של המועצה האזורית אשכול:

 • יעל כספי 054-7915721 – אחראית על הגיל הרך, חלוציות ותלמידי חוץ.
 • רוני מרודי 054-7915668 -אחראית על בתי הספר (יסודיים, חטיבה ותיכון), קידום נוער ומועדונית דרך משרד החינוך בצוחר .