תפקידי מליאת המועצה

 • בחירה ומינוי חברים בוועדות
 • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
 • אישור צו מיסים של המועצה
 • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
 • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
 • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים

חברי מליאה

משתתפים קבועים

 • גדי ירקוני – ראש מועצה
 • כבי שקולניק – גזברית
 • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
 • אודי דנינו – מבקר
 • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
 • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
 • תמרה כהן - מנהלת לשכת ראש מועצה 

נציגי ישובים

חברי מליאה נבחרת ב- 30/10/2018
מעודכן ליום 4.1.23
מס' שם הישוב שם ושם המשפחה  נייד e-mail
1 נירים ירקוני גד 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 אבשלום קוברסקי אדאורד 054-6647308 edi123@012.net.il
3 אורים גרין סילביה 054-7776037 cows@urim.org.il
4 בארי צמח דורון 054-7918029 doronzemach@gmail.com
5 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
6 גבולות גליקסר שלמה 054-3387443 shiomoglikser@gmail.com
7 דקל משה טל 054-6196060  dekel55@gmail.com
8 חולית ספקטור שמואל 054-7912174 maztech@holit.org
9 יבול מימון יהודית 052-9270580 joodit@gmail.com
10 ישע דגאוי בן יעקב רוויטל  050-6800156 djrevi@gmail.com
11 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
12 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
13 כרם שלום אברהם קסטרשטיין 054-7919717 kerem670@netvision.net.il
14 מבטחים אווקארט חנניה 052-3962970 hanania@shorashim-ltd.com
15 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com
16 ניר יצחק בלברמן שמיל 054-6132133 Refet@nir.org.il
17 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@gmail.com
18 נירים בורנשטיין טל 052-8882453 bornt2801@gmail.com
19 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
20 עין הבשור פלג  אמיר 055-6631559 amirpeleg1975@gmail.com
21 עין השלושה כהן מירב 052-3926041 meirav@classerica.com
22 עמיעוז אהרון איתן 052-4745755 eitan1293@gmail.com
23 פרי גן שמעיה אליהו 050-5678105 priganeomi@012.net.il
24 צאלים בר מאיר תמי 052 -3575290 tamibarmeir@gmail.com
25 צוחר סלע נעמי 054-2332236 neomisela@013.net
26 רעים דניאל אריה צבי 054-7915547 aric@kreim.org.il
27 שדה ניצן גל  נועם 054-6667511 noam_gal@zahav.net.il
28 שדי אברהם אדמון דנה 052-3545197 danaadmon@gmail.com
29 שלומית רביבו  יעקב 050-6979698 kobirevivo1@gmail.com
30 תלמי אליהו בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il
31 תלמי יוסף בוקובזה תמיר 054-4217312 tamir4@keshet-g.com