במסגרת שמירה על שקיפות פעילות המועצה מציג גדי ירקוני ראש המועצה, את יומן הפגישות שלו לצפייה פתוחה. 
היומן יועלה בסיום כל חודש בפורמט PDF