יום של חגיגות השותפות: 

חגיגה מקסיקנית של אוכל, מוזיקה ופנאי באשכול.
מוזמנים: שותפים בשותפות, עולים ממקסיקו שעלו ארצה מכל הארץ וציבור המועצה

Mexican celebration in Eshkol, where we invite all of our friends in the partnership and immigrants from Mexico who came to Israel from all over the country. The celebration consists of Mexican food, music and leisure.