חינוך מיוחד באשכול

 

אגף החינוך נותן מענה חינוכי לילדים עם מוגבלות, אשר אובחנו על ידי גורם מקצועי ואשר ועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם.

ילדים אלו יוכלו להשתבץ למסגרת חינוכית המותאמת לצרכיהם ותפקודם, בין היתר בתחומים:
קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, תקשורתי, ורמת העצמאות התפקודית וההתארגנות שלהם.