החל מה - 1 ביוני 2020 השירות הווטרינרי יינתן באמצעות

אשכול רשויות נגב מערבי

יש לפנות למוקד 8261* שפתוח 24/7