כמועצה שאבן היסוד שלה היא חקלאות, גם כמקור הכלכלי המשמעותי ביותר, המרחב הפתוח (800 קמ"ר) משלב בתוכו מערכות טבעיות וחקלאות בתנאי אקלים משתנה. 
ההבנה שיש לפעול במקביל- סביבה לצד חקלאות ולאפשר חקלאות בת קיימא ופיתוח ערכים של קיימות בכל מרחב החיים, הוא המצפן שלנו לעשורים הבאים.
בשנים האחרונות חברנו יחד נציגי ציבור, חברי מליאה, צוות אגף איכות סביבה וקיימות, ובפעילות סדורה ומאומצת תחת "ועדת איכות הסביבה של המועצה" הובלנו מדיניות שיח ציבורי פעולות אופרטיביות למימוש וקידום הנושא בכל תחומי החיים במרחב.

תכנית ההיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת היא תכנית ייחודית שגובשה ביוזמה ממשלתית כחלק ממהלך לאומי להכנת תכניות היערכות מקומיות ומובלת על ידי אשכול נגב מערבי. התכנית מתייחסת באופן דו רובדי – מרחבי ורשותי, למרחב גיאוגרפי הכולל רשויות עירוניות וכפריות: מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית שדות נגב, עיריית שדרות ומועצה אזורית שער הנגב.