הנחיות לאירועים מתחת ל- 500 משתתפים בשטח פתוח

 

בהתאם לרפורמה החדשה לרישוי עסקים אירוע מתחת ל 500 משתתפים פטור מהליך רישיון, והאחריות הבלעדית על האירוע היא על המפיק והמתכנן של האירוע.
מחלקת רישוי עסקים במועצה ממליצה לפעול לפי הכללים בטופס הנ"ל על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים.

בקשה עקרונית לקיום אירוע תוגש למחלקת רישוי עסקים לפחות 30 יום לפני מועד האירוע בטופס המצורף:

התחייבות מפיק לאירוע מתחת ל500 איש.pdf