מידע כללי

הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת ע"י המועצה מתוך חברי המליאה.
תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

חברי ההנהלה

חברים קבועים

  • גדי ירקוני – יו"ר הועדה
  • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
  • כבי שקולניק – גזברית המועצה
  • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
  • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
מס' שם הישוב שם משפחה שם פרטי נייד e-mail
1 נירים ירקוני גד 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
3 בני נצרים הוכמן ידידיה 054-6736912 yedidy12@gmail.com
4 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
5 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
6 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
7 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
8

תלמי אליהו

בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il
9 גבולות בוקסבאום רותם 054-7919102

rotem@tgvulot.co.i

10 צוחר סלע נעמי 054-2332236 neomisela@013.net
11 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com
12 יבול  מימון יהודית 052-9270580 joodit@gmail.com
13  שדי אברהם אדמון דנה 052-3545197 danaadmon@gmail.com