מידע כללי

הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת ע"י המועצה מתוך חברי המליאה.
תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

חברי ההנהלה

חברים קבועים

  • גדי ירקוני – יו"ר הועדה
  • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
  • עידו לבנה – גזבר המועצה
  • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
  • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
חברי הנהלה נבחרת מעודכנת לתאריך 24.7.22
מס' שם הישוב שם ושם המשפחה  נייד e-mail
1 נירים ירקוני גדי 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
3 גבולות בוקסבאום רותם 054-7919102 rotem@tgvulot.co.il
4 יבול מימון יהודית 052-9270580 joodit@gmail.com
5 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
6 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
7 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com
8 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
9 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
10 צוחר נעמי סלע 054-2332236 neomisela@013.net
11 שדי אברהם אדמון דנה 052-3545197 danaadmon@gmail.com
12 תלמי אליהו בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il