יפעת ליפנר ון חרבנברוק
דוברת המועצה
08-9929175
 

מטרת היחידה

יחידת הדוברות ויחסי הציבור של המועצה אחראית על ייצוג המועצה, היישובים והתושבים באשכול בערוצי התקשורת השונים, ברמה האזורית והארצית. היחידה עוסקת בחיזוק התדמית החיובית של אשכול וייצוג המועצה באמצעי התקשורת באופן מקצועי ואמין, בטווח הזמן המיידי ובצורה שתהלום את האינטרסים של גורמי המועצה השונים.

[sub_menu]

תפקידי היחידה

 • העברת מידע שוטף לכלי התקשורת וניסוח תגובות רשמיות מטעם המועצה.
 • ייזום ידיעות חיוביות על אשכול לקידום תדמית האזור והדגשת הצדדים האטרקטיביים שבו.
 • שימוש בכלי התקשורת ליצירת לחץ על מקבלי ההחלטות במדינה, לקידום אינטרסים שונים של תושבי אשכול.
 • סיוע למחלקות ולאגפי המועצה השונים בהעברת מידע לתושבים בצורה ברורה ושקופה, תוך וידוא נגישות המידע.
 • ביצוע מעקב אחר הפרסומים השונים, הקשורים למועצה, בכלי התקשורת.

 

תפקידי היחידה בחירום

 • העברת מידע אמין לכלי התקשורת סביב אירועים ביטחוניים המתרחשים בתחומי המועצה.
 • מתן מענה לפניות מכלי התקשורת.
 • העברת הנחיות לתושבים דרך אמצעי התקשורת הארציים.
 • סיוע למוקד המידע לציבור.
 • תדרוך תושבים ובעלי תפקידים לקראת ראיונות בכלי התקשורת.
 • ליווי צוותי תקשורת המגיעים לסקר את האזור.
 •  נוכחות וליווי אירועי חירום תקשורתיים. סיוע וייעוץ לבעלי התפקידים ביישוב.

[sub_menu]

קבצים קשורים