גזם גנני 

הטיפול בגזם הגנני הינו קיצוץ והשארת החומר המקוצץ במקום לשימוש כמו: חיפוי קרקע, פיזור בשטח בור וכד'.
יש לתאם מול הקבלן הנותן שרות: גזם שלום.