אתר דיה הינו אתר ההטמנה המועצתי המשמש פתרון הקצה לפסולת הבייתית ופסולת אחרת לישובי המועצה. האתר היום הינו מיושן, הטמנה ללא מיון וללא טיפול ולא ניתן להמשיך ולהפעילו במתכונת זו.

המועצה בליווי ושיתוף המשרד להגנת הסביבה מקדמת תוכנית מפורטת באתר שתאפשר הקמת מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת. "סל הפסולת" לטיפול כולל גם את הגזם החקלאי שהינו מפגע סביבתי במועצה ובכלל הישובים החקלאיים, ללא מענה הולם.

המטרה לנצל את הפסולת כמשאב לאנרגיה ושימושים אחרים, ביעילות כלכלית ותוך הקפדה על תקני איכות סביבה מחמירים.

מהו מתקן לעיכול אנארובי?

המתקן הינו "קיבה" לעיכול של חומר אורגני בעזרת חידיקים ובתנאים מבוקרים. המתקן סגור, ובו מערכות לסינון וטיפול בתוצרי לוואי של ריח, נוזלים .

למה בחרנו בטכנולוגיה זו

כאמור המיזם הינו בליווי המשרד להגנת הסביבה, וזו הטכנולוגיה שנקבעה על ידם. קיימות שיטות נוספות: פירוליזה, גזיפקציה, טיפול טרמי ועוד. לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. יתרון העיכול האנארובי:

מהן ההשלכות הסביבתיות למועצה

לפעילות היום באתר יש מפגעי ריח, אבק, משיכת מכרסמים ובעלי חיים אחרים. המעבר למתקנים סגורים, כולל הסככה לקליטת הפסולת וכמובן כל מתקני הטיפול, והטמנה של שאריות בלבד תבטל מפגעים אלו.

התוכנית לאתר לוותה במסמך סביבתי מפורט בו נדרשנו לבדוק, בין השאר, מפגעי ריח של הפעילויות השונות המתוכננות ולתת לכך מענה. מכאן נקבע כי למרות העלות הנוספת כל המתקנים יהיו סגורים  ומבוקרים באופן מלא. בתוכנית הנחיות לשיקום שטח ההטמנה הותיק וכן למופע הבינוי בשטח החקלאי הפתוח.

מהי החלופה

לא ניתן יהיה להמשיך ולפעיל את האתר במצב הקיים. ככל שהתוכנית לא תמומש יהיה על המועצה להוביל את הפסולת לאתר אחר, דודאים למשל, ולכך מחיר סביבתי – נסיעת המשאיות – וכלכלי גבוה.

אתר דאיה - שאלות ותשובות 
 

לצפייה במצגת יש ללחוץ על התמונה